top menu

Thông tin liên hệ

Họ tên [•]
Email [•]
Địa chỉ [•]
Thành phố [•]
Quốc gia
Điện thoại [•]
Di động [•]

Các thông tin [•] là thông tin bắt buộc

Chi tiết dịch vụ

Mã giao dịch 1825-110820
Tên tour THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH
Loại xe [•] 1.8.22.29/06
Số khách [•]
Yêu cầu

Giá tour

15.900.000 đ/người
 

* Các thông tin đã chính xác?


  • Bạn đang sử dụng trang thông tin thanh toán dịch vụ của {{$cf['company_name']}}.
  • Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin mà bạn đã khai báo tại đây.
  • Thông tin này được dùng